Грунти

Матеріал з MOIPPO
Перейти до: навігація, пошук
Карта5.jpg


ОСНОВНІ ТИПИ ҐРУНТІВ

 • Чорноземи опідзолені та темно-сірі опідзолені
 • Чорноземи типові малогумусні
 • Чорноземи типові середньогумусні
 • Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі
 • Чорноземи звичайні середньогумусні
 • Чорноземи звичайні малогумусні
 • Чорноземи звичайні малогумусні неглибокі
 • Чорноземи південні малогумусні
 • Чорноземи карбонатні
 • Чорноземи південні залишково-солонцюваті
 • Темно-каштанові залишково-солонюваті
 • Лучні та чорноземно-лучні
 • Лучно-чорноземні оглеєні солонцю-вато-осолоділі
 • Дернові піщані та глинисто-піщані


Механічний склад грунтів

 • Піщано-середньосуглинкові
 • Крупнопилувато-середньосуглинкові
 • Піщано-важкосуглинкові
 • Важкосуглинкові
 • Середньоглинисті